Dodatki do żywności

Dodatki do żywności stanowią szczególną grupę substancji obcych. Są bowiem dodawane do niej w celu zwiększenia wartości odżywczej środków spożywczych, przedłużenia ich trwałości, podniesienia atrakcyjności dla konsumenta oraz ułatwienia procesów technologicznych.  Do grupy dodatków do żywności zaliczamy: barwniki, substancje aromatyczne, rozpuszczalniki do substancji aromatycznych, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, kwasy, sole, zasady, substancje stabilizujące , emulgujące, zagęszczające, klarujące, rozpuszczalniki ekstrakcyjne, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje wzbogacające oraz słodzące.

W Polsce za kontrolę żywności w zakresie substancji dodatkowych jest odpowiedzialna Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna. Stosowanie substancji dodatkowych jest regulowane odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

Główny podział dodatków z listy E:

– 100-199 barwniki,

– 200-299 konserwanty,

– 300-399 przeciwutleniacze,

– 400-499 emulgatory, stabilizatory, środki zagęszczające,

– 500-599 dodatki o zróżnicowanym przeznaczeniu ,

– 600-699 wzmacniacze smaku

– 700-799 antybiotyki

– 900-1299 dodatki do żywności

– 1300-1400 modyfikowane skrobie

Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatkowych wyraża się według obecnego stanu wiedzy poprzez ADI. Jest to ilość substancji chemicznej, jaką można spożywać codziennie, przez całe życie bez szkody dla zdrowia. Na podstawie dawki ADI oraz przeciętnego spożycia produktu określa się dopuszczalny dodatek substancji do produktu. Wszystkie dodatki do żywności umieszczone na liście „E” są dokładnie badane i uznane za bezpieczne w użyciu dla ogółu społeczeństwa.