Rodzice! Co Wasze dziecko kupi w sklepiku?

Temat szkolnych sklepików ostatnio był bardzo nagłośniony. Przedstawiamy Wam listę produktów, które od 1 września 2016 r. mogą być sprzedawane w sklepikach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach określa jakie produkty spożywcze będzie można kupić w szkolnym sklepiku oraz na jakie produkty należy zwrócić uwagę przygotowując posiłki w szkolnej stołówce. Oto lista produktów:

Wymienione produkty będą dostępne w sprzedaży pod warunkiem, że nie zawierają więcej niż

Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej. Środki spożywcze dobiera się w taki sposób aby:

– co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,

– co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,

– warzywa lub owoce w każdym posiłku,

– co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.